Solcellerna producerar lika mycket el som hushållet konsumerar!

Elterm i Alingsås har installerat många solcellsanläggningar av olika storlek. Varje anläggning anpassas efter kundens/fastighetens förutsättningar för att få en så optimal anläggning som möjligt. Många aspekter och värderingar kan göras och just detta har vi tagit fasta på.

En kund i Alingsås ville täcka hela sitt el-energibehov med egentillverkad el från solceller. Kunden hade redan en energisnål värmepump från Nibe och i övrigt en normal förbrukning. Bästa lösning blev då att fylla den ena takytan som är riktad mot söder med totalt 45 solcellspaneler. En anläggning på 13,05 kW som på årsbasis nästan kommer ge lika mycket el som man förbrukat per år för värme, varmvatten och hushållsel. Överskottet som solcellsanläggningen ger på sommaren som man själv inte förbrukat säljs till energibolaget och sedan köper man tillbaka elen på vintern.

Har du funderingar kring solceller tittar vi över ditt behov och ser på bästa möjliga lösning för dig.