Solceller

Solceller använder paneler uppbyggda av kiselkristaller, täckta med specialgas. När solen lyser på panelerna tillvaratas även det minsta solljuset och transformeras till elektricitet. Elen, som produceras året om, användas såväl till driften av din värmepump såväl som till all annan elkonsumtion i ditt hushåll.

Solenergin är framtidens energikälla för att säkerställa ett hållbart och miljövänligt energisystem. Energi från ett solcellsystem är en god energiinvestering då den är förnybar, kostnadseffektiv, hållbar, tyst och kräver lite underhåll.

SOLEL – Så här fungerar det

En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från träd, flaggstång, TV-antenn, etc. Vanligtvis monteras solpanelerna på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor. Våra solcellspaket passar för villor och byggnader med tegeltak, plåttak, falsat plåttak och papptak.

SÄLJA OCH KÖPA SOLEL

Solen skiner dock olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster.

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning. Summan inkluderar samma delar som ovan + 60 öre/kWh från staten, via deklarationen.

Välj elbolag med omsorg så att du får ett bra avtal för både såld el och den du behöver köpa. Grovt räknat använder egna huset ungefär hälften av solelen och hälften säljs vidare ut på elnätet.

Solcellspaneler på enplansvilla
Solcellspaneler på enplansvilla

En kund i Alingsås ville täcka hela sitt el-energibehov med egentillverkad el från solceller. Kunden hade redan en energisnål värmepump från Nibe och i övrigt en normal förbrukning. Bästa lösning blev då att fylla den ena takytan som är riktad mot söder med totalt 45 solcellspaneler. En anläggning på 13,05 kW som på årsbasis nästan kommer ge lika mycket el som man förbrukat per år för värme, varmvatten och hushållsel. Överskottet som solcellsanläggningen ger på sommaren som man själv inte förbrukat säljs till energibolaget och sedan köper man tillbaka elen på vintern.

Elterm i Alingsås har installerat många solcellsanläggningar av olika storlek. Varje anläggning anpassas efter kundens/fastighetens förutsättningar för att få en så optimal anläggning som möjligt. Många aspekter och värderingar kan göras och just detta har vi tagit fasta på.