Luft/Vatten Värmepump

Med en luftvärmepump (luft/vatten) behöver man varken borra eller gräva. Istället tas energin direkt från utomhusluften för att producera värme till husets vattenburna värmesystem och generera tappvarmvatten. Ett bra alterntiv när borrning inte är möjligt eller djup ned till berg är stort.

KLARAR KYLA NER TILL -25°C

Med en luft/vattenvärmepump kan du sänka din uppvärmningskostnad med upp till 80%. Besparingen beror på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte. Med en luft/vattenvärmepump används utomhusluften, som är en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp. Den ovanligt höga verkningsgraden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt nordiska klimat.