Värme

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump hämtar lagrad solenergi omsätter den till värme åt din bostad och ditt vatten. Den energi som finns i berg, mark, sjö eller luft konverteras till att värma upp ditt hem. Tekniken är detsammma som används i ett kylskåp fast istället för kyla kan den omvända processen användas för att utvinna värme.

Miljövänligt och lönsamt

En värmepump behöver ingen bränslepåfyllning till skillnad från pellets-, olja- eller veduppvärmning. Tekniken i sig är miljövänlig och detta tillsammans med en optimerad installation får du ett system som lönar sig direkt. Den sänkning av uppvärmningskostnaden som en värmepump ger kommer över tid att betala tillbaka hela investerings-kostnaden. Återbetalningstider på ca 5-10 år är helt normalt.

Årsvärmefaktor

För att beskriva hur effektiv en värmepump är används begreppet verkningsgrad samt årsvärmefaktor. Verkningsgraden (COP=Coefficient Of Performance) beskriver hur mycket som värmepumpen klarar av att leverera i förhållande till hur mycket el som går åt för att utvinna den. Detta är inget konstant värde utan kan sägas variera med yttertemperaturen. Betydligt intressantare är att se på verkningsgraden i genomsnitt över ett helt år. Det värdet kallas årsvärmefaktor. Ju högre desto bättre!

Berg-, luft- eller ytjordvärme?

Läs mer om värmepumpar

 Råd och tips

Energimyndigheten

Energimyndigheten