Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump tar tillvara på den varma luft som redan finns i huset och som annars skulle ventilerats ut. Med en frånluftsvärme får du ett både ekonomiskt och miljövänligt system som både värmer ditt hus och skapar tappvarmvatten.

Frånluftsvärmepump

Energiåtervinning av frånluftsventilation

I ett hus byggt 1980 eller senare är installation av en frånluftsvärmepump den vanligaste, enklaste och mest förmånliga lösningen för uppvärmning och varmvatten. Enkelt beskrivet återanvänder den energin från den varma inomhusluften, innan den lämnar huset genom ventilationssystemet. Med frånluftsvärmepump betalar du bara hälften för uppvärmning och varmvatten, eller t o m ännu mindre, jämfört med en konventionell elpanna med mekanisk frånlufts­ventilation. Resten är gratis. Det här är dessutom en perfekt lösning vid nybyggnation upp till ca 200 m2.