Så fungerar avdrag för grön teknik

Du kan få 20% avdrag för installation av nätanslutet solcellssystem och 50% avdrag för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi och för installation av laddningspunkt till elfordon. Läs mer på Energimyndigheten och Skatteverket om vad det är som gäller och hur det fungerar.