Obligatorisk Ventilationskontroll - OVK

 
Alla byggnader skall enligt svensk lag besiktigas för Obligatorisk Ventilationskontroll - OVK. Kontrollen, OVK-besiktning, utförs av behörig sakkunnig och återkommer med jämna intervaller, undantaget en- och tvåfamiljshus, där det endast krävs en förstagångsbesiktning. Intervallerna varierar beroende på typ av system och byggnad, och olika typer av system kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av en fastighet utförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Målet med funktionskontrollen är att utreda huruvida ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Om funktionskontrollanten finner allvarliga fel kan denna underkänna systemet. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet under en av funktionskontrollanten utsatt tid. Om detta inte görs kan kommunens byggnadsnämnd utdömma ett vite.

Elterm i Alingsås är ett Auktoriserat Serviceombud och utför OVK både vid nybyggnation, sk förstagångsbesiktning, såväl som vid återkommande ventilationskontroller.

 

 

 
 
 sveptextvertical
 
 
       medlem i svenska kyl varmepumpforeningen jpg
 
 
 
incert

 

Kontakt

Elterm i Alingsås AB
Smålandsgatan 4
441 57 Alingsås
0322 - 123 24
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
logo
 
fb